Nieuws

Themadagen

De Boer Advies organiseert regelmatig bijeenkomsten rond een actueel thema in ons expertisegebied.
Ook zijn wij in staat om in company themabijeenkomsten te organiseren op door u gewenste thema's.

De Boer Advies
Goede raad voor de ondernemingsraad

De Boer Advies helpt ondernemingsraden en vakbonden met advies, onderzoek en begeleiding bij vraagstukken van op het gebied van

  • reorganisatie / afslanking
  • fusie / overname / buy out / uitbesteding
  • (her)financiering
  • strategieverandering
  • logistieke herallocatie / bedrijfsverplaatsing